Bạn hiểu gì về DỊCH VỤ ĐÁO HẠN NGÂN HÀNG

Đáo hạn là việc tái vay vốn để trả cho khoản vay cũ,khi đến thời hạn phải tất toán hết dư nợ cho ngân hàng.
Đáo hạn ngân hàng có thể hiểu là làm mới lại khoản vay trước đó khi đến thời hạn phải trả hết nợ cho ngân hàng. Nhằm kéo dài thời gian trả nợ để tránh bị nợ xấu hoặc tệ hơn bị ngân hàng thanh lý tài sản.
Vay đáo hạn là gì: là khách hàng mượn tiền bên ngoài để thanh toán cho khoản vay tại ngân hàng, sau đó ngân hàng giải ngân trả lại cho người đã cho mượn.
Đáo hạn hợp đồng là gì: là khách hàng phải thanh toán hết khoản tiền vay trong hợp đồng tín dụng cũ thì ngân hàng mới cho vay lại khoản mới thường là cho khoản vay cá nhân.